Практичне заняття. Тема 1. Цукровий діабет. Ангіопатії. Нейропатії.