Колектив

Колектив кафедри

Перцева Наталія Олегівна

Завідувач кафедри, доктор мед.наук

Тема кандидатської дисертації «Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на функціональний стан і гемодинаміку нирок у хворих з доклінічною стадією діабетичної нефропатії», рік захисту – 2002.

Тема докторської дисертації «Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертензією», рік захисту - 2015

Тищенко Ірина Валентинівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Дисертація за темою «Значення функціональних та фармакологічних проб в оцінці стану серцево-судинної системи у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію», рік захисту – 2000.

Гуржій Олена Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Дисертація за темою «Порушення мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика та лікування», рік захисту – 2008.

Бондарєва Оксана Олександрівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Стан вуглеводного обміну у хворих на бронхіальну астму в залежності від варіанту терапії», рік захисту – 2000 році.

Чурсинова Тетяна Валентинівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Особливості клінічного перебігу та терапії бронхіальної астми у жінок у період перименопаузи», рік захисту – 2006.

Маляр Катерина Юрївна

Кандидат медичних наук

Ассистент кафедри

Тема кандидатської дисертації: "Підходи до цукрознижувальної терапії у хворих на вперше виявлений цукровий діабет 2 типу з ожирінням", рік захисту - 2012.

лікар вищої категорії, зав. відділенням ендокринної терапії КЗ "Дніпропетровська ОКЛ ім І. І. Мечникова", головний позаштатний ендокринолог ДОЗ ДОДА

Мошенець Катерина Іванівна

Асистент кафедри

Запланована кандидатська дисертація за темою: "Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на варіабельність серцевого ритму та артеріального тиску", рік захисту - 2020.

Гондуленко Наталія Олексіївна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Медико-соціальна реабілітація хворих та інвалідів внаслідок бронхіальної астми», рік захисту – 2005.

Еiнер Ксенiя Миколаївна

Асистент кафедри

Запланована дисертація за темою: "Вплив субклінічного гіпотиреозу на ендотеліальну функцію, добову варіабельність артеріального тиску та стан ліпідного обміну"

Чуб Дар'я Ігорівна

PhD, aсистент кафедри.

Дисертація за темою: «Рання діагностика прогресування мікросудинних ускладнень у хворих на цукровий діабет: клініко – лабораторні маркери» - рік захисту 2020р.

Безотосна Ніна Андріївна

Лаборант

Баранова Тетяна Леонідівна,

Лаборант

Донскова Валентина Михайлівна

Лаборант