Розклади

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

  1. «Внутрішня медицина з медичною генетикою», змістовий модуль «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» - для студентів  4 курсу, спеціальність «медицина», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
  2. «Загальна медична підготовка», частина «Ендокринологія» - для студентів 4 курсу стоматологічного факультету, спеціальність «стоматологія», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
  3. «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією», змістовий модуль «Ендокринологія» - для студентів 6 курсу, спеціальність  «лікувальна справа»
  4. «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами», змістовий модуль «Ендокринологія» - для студентів 6 курсу, спеціальність «педіатрія»

Ċ
Кафедра Ендокринології,
12 лют. 2020 р., 04:40
Ċ
Кафедра Ендокринології,
12 лют. 2020 р., 03:55
Ċ
Кафедра Ендокринології,
12 лют. 2020 р., 03:53
Ċ
Кафедра Ендокринології,
12 лют. 2020 р., 03:56
Ċ
Кафедра Ендокринології,
12 лют. 2020 р., 03:57
Comments