Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Колектив

Колектив кафедри

Перцева Наталія Олегівна
Завідувач кафедри, доктор мед.наук

Тема кандидатської дисертації «Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на функціональний стан і гемодинаміку нирок у хворих з доклінічною стадією діабетичної нефропатії», рік захисту – 2002.

Тема докторської дисертації «Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертензією», рік захисту - 2015
Тищенко Ірина Валентинівна
Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Дисертація за темою «Значення функціональних та фармакологічних проб в оцінці стану серцево-судинної системи у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію», рік захисту – 2000.


 

Гуржій Олена Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Дисертація за темою «Порушення мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика та лікування», рік захисту – 2008.

 

Бондарєва Оксана Олександрівна
Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Стан вуглеводного обміну у хворих на бронхіальну астму в залежності від варіанту терапії», рік захисту – 2000 році.

Чурсинова Тетяна Валентинівна
Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Особливості клінічного перебігу та терапії бронхіальної астми у жінок у період перименопаузи», рік захисту – 2006.


Рокутова Марія Кяміліївна
Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою "Особливості ураження нирок у хворих на абдомінальне ожиріння, їх взаємозв'язок з факторами серцево-судинного ризику та впливом терапії", рік захисту - 2016.

 
 


Маляр Катерина Юрївна

Кандидат медичних наук

Ассистент кафедри

Тема кандидатської дисертації: "Підходи до цукрознижувальної терапії у хворих на вперше виявлений цукровий діабет 2 типу з ожирінням", рік захисту - 2012.

лікар вищої категорії, зав. відділенням ендокринної терапії КЗ "Дніпропетровська ОКЛ ім І. І. Мечникова", головний позаштатний ендокринолог ДОЗ ДОДА

 

 


Мошенець Катерина Іванівна
Асистент кафедри
Запланована кандидатська дисертація за темою: "Вплив перебігу цукрового діабету 1 типу на варіабельність серцевого ритму та артеріального тиску".

 

Гондуленко Наталія Олексіївна
Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Дисертація за темою «Медико-соціальна реабілітація хворих та інвалідів внаслідок бронхіальної астми», рік захисту – 2005.

 

Еiнер Ксенiя Миколаївна

Асистент кафедри
Запланована дисертація за темою: "Вплив субклінічного гіпотиреозу на ендотеліальну функцію, добову варіабельність артеріального тиску та стан ліпідного обміну"Чуб Дар'я Ігорівна
Асистент кафедри
Запланована дисертація за темою:
«Рання діагностика прогресування діабетичної нефропатіїї у хворих на цукровий діабет: клініко – лабораторні маркери».


Ідагха Матсанга Йорік Мішель

Клінічний ординатор

 


Безотосна Ніна Андріівна

Лаборант

 

Баранова Тетяна Леонідівна,

Лаборант
 Донскова Валентина Михайлівна

Лаборант